Taustatietoa ja työvälineitä

Tähän työkalupakin lokeroon on koottu erilaista ajatuksenruokaa ja esimerkkejä toimintatavoista tarjoavia taustamateriaaleja – mitä toiset ovat tehneet, mitä on jo saatu aikaan.

Tarjolla on myös asiantuntijoiden laatimia valmiita malleja työpaikan päihdetyön eri tilanteisiin ja työpaikan ilmaston tarkempaan analyysiin.

Työmarkkinajärjestöjen päihdesuositus

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat 4.6.2015 uuden suosituksen päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla. Tämä suositus linjaa suositeltavia paikallisia käytäntöjä ja muodostaa itsessään hyvän pohjan esimerkiksi päihdeohjelmien laatimiselle. Ohessa viimeisin suositus sekä suomeksi että ruotsiksi.


Työvälineitä:

Mikä on päihdeohjelma?
Työturvallisuuskeskuksen esitys opastaa päihdeohjelman laatimisen perusteisiin.

Päihdetimantin kyselylomake
Työturvallisuuskeskuksen tuottama Päihdetimantti on ammattilaistasoinen testi jonka avulla työpaikan päihdetyön tilannetta voidaan kattavasti analysoida

Numerot puhuvat raportti
Kuinka tehokkaasti alkoholin aiheuttamia taloudellisia tappioita työpaikalla voisi vähentää? KTK Aleksi Miettinen ja apulaisprofessori, KTT Elias Rantapuska kokosivat ja kirjoittavat raportin, jonka laskentamallien ja ohjeistusten avulla työpaikka, yritys, työnantaja voi laskea panostusten hyödyn työpaikalle, yritykselle ja työhyvinvoinnille.


Lomakkeita:

Työpaikan ohjelma
Yksi lähestymistapa työpaikan päihdeohjelman suunnitteluun.

Huomautus, muistutus, varoitus
Asiakirja helpottaa ja sitouttaa päihdeasian alkuvaiheen käsittelyä.

Kuntoutussopimus
Sopimus päihdehoitopalvelujen käyttämisest


Lisätietoja

 https://ttk.fi/tyoterveysyhteistyo/paihteet-ja-riippuvuudet/
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/elintavat/elintavat-ja-tyohyvinvointi