Työpaikan päihdeohjelma

Työn tekemistä ja teettämistä koskevia työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia säätelevät lait, sopimukset ja yhteiset suositukset. Ne muodostavat myös alkoholiasioissa lähtökohdan menettelytavoille työyhteisössä. Myös luottamuksellisuus työsuhdeasioiden käsittelyssä on eettinen ja oikeudellinen perusta päihdeasioissa.

Kun sopimusten toteuttamisesta ja menettelytavoista neuvotellaan työpaikkakohtaisesti, luodaan kivijalka työhyvinvoinnille ja sen edistämiselle. Samalle pohjalle rakentuu työpaikan päihdeohjelma.

Työpaikan päihdeohjelma on asiakirja, jossa kuvataan tavoitteet, pelisäännöt, asiasisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot organisaation ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Sen päämääränä on päihdehaitaton työelämä ja se toimii toimintaa ohjaavana apuvälineenä ja siten myös johtamisen instrumenttina. Työpaikan päihdeohjelma voidaan liittää myös osaksi esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelmaa.

Päihdeohjelma on lakisääteisesti (Työterveyshuoltolaki) pakollinen niillä työpaikoilla, joilla toteutetaan huumetestauksia (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä) esim. työsuhteen alussa. Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus päihdekysymysten käsittelystä korostaa päihdeohjelman merkitystä.