Mikä Huugo?

Mikä Huugo?

HUUGO-ohjelman tehtävänä on auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen päihdeongelmia. Tarjoamme yrityksille työkaluja sekä koulutusta ja autamme päihdeohjelman luomisessa ja jalkauttamisessa. Uutena sisältönä tarjoamme tietoa, koulutusta ja työkaluja myös rahapelihaittojen ehkäisyyn työpaikalla.

HUUGO on EHYT ry:n toimintaa ja sitä toteuttavat aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikön asiantuntijat. Tärkeänä yhteistyökumppanina toimii Työturvallisuuskeskus. Toiminta nojaa kaikkien työmarkkinajärjestöjen yhteisesti hyväksymään suositukseen päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla.

HUUGOn ratkaisukeskeinen lähestymistapa edesauttaa keskustelua asioista niiden oikeilla nimillä, mutta ilman leimaamista ja moralisointia.


Työelämä ja päihteet

Työnteko ja päihteet sopivat huonosti yhteen. Päihteiden, erityisesti alkoholin käyttö, liittyy kuitenkin monin tavoin myös työyhteisöjen elämään. HUUGO toimintaideana on, että työyhteisöt osaisivat mahdollisimman hyvin ennaltaehkäistä päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja toisaalta kohdata näitä ongelmia, jos niitä kuitenkin ilmenee.


Ennaltaehkäisy

Parasta työpaikan päihdeongelmien hoitamista on niiden ehkäiseminen jo ennen kuin niitä pääsee syntymään. Tärkeä osansa tässä on työpaikan ”päihdeilmastolla” – onko päihdeasioiden suhteen avoin ilmapiiri ja tietävätkö kaikki, mitkä ovat työpaikan pelisäännöt päihdeasioissa.


Ongelmiin puuttuminen

Toisen ihmisen päihteiden käyttöä ei aina ole helppo ottaa puheeksi. Tässä auttavat työpaikan selkeät pelisäännöt ja käytännön vuorovaikutustaidot. HUUGO tarjoaa koulutuksia, jotka auttavat toimimaan päihdeongelmien kanssa käytännön työelämässä.


Päihdeohjelma

Jokaisella työpaikalla pitäisi olla päihdeohjelma, jonka mukaan voidaan toimia sekä päihdeongelmien ehkäisemiseksi että ongelmiin puututtaessa. HUUGO auttaa työpaikkoja luomaan oman päihdeohjelmansa ja myös jalkauttamaan sen käytännön esimiestyössä.