Alkoholi

Mitä hyvää koet saavasi alkoholista?

Alkoholi on Suomen käytetyin päihde. 90% suomalaisista käyttää alkoholia.
Käypä hoito-ohjeissa on määritelty riskirajoja alkoholijuomien käyttämiselle:
miehen korkean riski: 24 annosta/viikko tai 7 annosta kerta
naisen korkean riski: 16 annosta/ viikko tai 5 annosta kerta
kohtalainen riski on miehillä yli 14 annosta viikossa ja naisilla yli 7 annosta viikossa.
Yli 65-vuotiaan ihmisen riskirajat ovat enintään 2 annosta kerralla ja 7 annosta viikossa.

Millainen alkoholikulttuuri sinulla on?

Lääkkeet ja alkoholi

Alkoholin kulutus lisääntyy kesäisin. Alkoholin kohtuullinen käyttö, kuten satunnainen saunaolut tai viinilasillinen aterian yhteydessä, ei yleensä vaikuta lääkkeiden tehoon tai aiheuta haittavaikutuksia. Alkoholilla voi kuitenkin vaikutuksia, kun sitä käytetään suurempia määriä tai jatkuvasti.

Alkoholi voi voimistaa liiallisesti keskushermostoa lamaavien lääkeaineiden (esimerkiksi uni- ja rauhoittavat lääkkeet, voimakkaat kipulääkkeet) vaikutusta, joten samanaikaista alkoholin käyttämistä tulisi välttää näiden lääkkeiden kanssa.

Alkoholin suurkulutus voi olla ongelma melkein kaikkien lääkkeiden kanssa. Esimerkiksi parasetamolin maksahaitat ja tulehduskipulääkkeiden ruuansulatuskanavaan kohdistuvat haitat voivat voimistua.

Lisätietoja

Katso tarkempia tietoja fimean -verkkosivuilta

Hyvä ja toimiva työpaikan päihdeohjelma on tehty ja kirjoitettu yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa.

Tavoitteen määrittely on tärkeintä. Muutos on mahdollisuus, joka vaatii alusta alkaen yhteiset tavoitteet ja hyvän asenteen.

Huomaa ja auta ajoissa!

Päihdeohjelman toimivuutta parantaa avoin ilmapiiri ja esim. päihdetukihenkilöjärjestelmä.