Päihdehaittoihin puuttuminen

Ennaltaehkäisystä huolimatta työpaikalla voi ajoittain syntyä tilanteita, joissa työntekijän päihteidenkäyttöön joudutaan puuttumaan.

Puuttuminen ei aina ole helppoa – kysyttäessä työpaikkojen vastuuhenkilöiltä suurimpia päihdekysymysten käsittelyyn liittyviä ongelmia puuttumisen vaikeus mainitaan useimmin. Tämä voi johtaa siihen, että puuttumisen kanssa hidastellaan ja ongelma ehtii usein pahentua. Ei ole tavatonta, että ensimmäiseen puuttumiseen kuluu ongelman havaitsemisesta jopa useita vuosia.

Päihdeongelma työyhteisössä ei ole koskaan pelkkä yksityisasia. Jopa alkoholin suurkulutus vapaa-ajalla vaikuttaa aina pidemmän päälle työkykyyn ja työhyvinvointiin. Päihdehaitalla on myös taipumus siirtyä jossakin vaiheessa työpaikalle, jolloin esiin nousevat työturvallisuus- ja muut riskit.

Päihdehaittaan puuttuminen on välittämistä niin yksittäisestä työntekijästä kuin koko työyhteisöstäkin. Työntekijä, jonka päihteidenkäyttöön puututaan, ei toki aina osaa arvostaa tätä välittämistä heti, mutta se ei ole syy olla puuttumatta. Päihdekuntoutusyksiköt ovat täynnä entisiä työntekijöitä, jotka pohtivat, miksi kukaan ei puuttunut ajoissa.

Työpaikalle kannattaa luoda varhaisen puheeksioton toimintatapa, joka kuvataan päihdeohjelmassa. Se on työpaikan yhteinen käytäntö, jonka kaikki tuntevat. Sen myötä annetaan toisille lupa puuttua omaan päihteidenkäyttöön senkin uhalla, että kyseessä olisi väärä hälytys. Ensisijaisia puheeksiottajia ovat esimiehet, jotka voidaan kouluttaa erityisesti tähän tehtävään.

Ennaltaehkäisystä huolimatta työpaikalla voi ajoittain syntyä tilanteita, joissa työntekijän päihteidenkäyttöön joudutaan puuttumaan.