Rahapelaaminen päihdeohjelmaan

Päihdeohjelma on keino ehkäistä rahapelihaittoja työelämässä. Työpaikan päihdeohjelma on yhteinen sopimus, jossa työyhteisö sopii yhteiset käytännöt päihde- ja riippuvuusasioiden käsittelyyn.

Usein oletetaan, että päihdeohjelma koskee vain alkoholia, huumausaineita ja muita kemikaaleja, jotka vaikuttavat käytökseen ja työkykyyn. Toimivassa päihdeohjelmassa huomioidaan kaikki työtä haittaavat tekijät. Työpaikan päihdeohjelman valmistelevat johto ja työntekijät yhdessä.

Tunnistaminen on osa ongelmanratkaisua

Rahapelaamisen vaarallisuutta ei kannata liioitella, mutta nopeatempoisessa työelämässä jokainen asia ja aine, joka voi aiheuttaa riippuvuutta, kannattaa huomioida. Päihdeohjelma on toimiva väline kaikkien päihde- ja riippuvuusasioiden käsittelyyn.

Päihdeohjelmaan kirjataan selkeät toimintatavat päihde- ja peliongelmien tunnistamiseen ja puuttumiseen. Vain puheeksi otettu ongelma voidaan ratkaista.

Rahapelaamiseen liittyvien ongelmienratkaisun avain on työpaikan puhekulttuuri. Avoin keskusteluilmapiiri luo hyvät mahdollisuudet ratkaista kaikki työtä haittaavat ongelmat.

Kunnioittava keskustelu syntyy avoimuudesta

Puheeksi ottaminen on aina kunnioittavaa. Kysymisen tärkein pari on kuunteleminen. Puheeksi ottaminen ei ole koskaan tarkkailua ja virheiden etsintää, vaan arvostavaa kohtaamista. Rehellinen puhe arvostaa työntekijää ja antaa tilaa yhdenvertaiselle keskustelulle. Suoraan ja avoimesti puhuminen luo turvallisen ilmapiirin työpaikalle.

Työkaverin tunteminen on lähtökohta kunnioittavalle keskustelulle. Joskus huumori on toimiva keskustelun aloitus, mutta vitseillä ei ongelmia ratkaista. Jos ja kun huomaat muutoksia työkaverin käytöksessä tai jaksamisessa, kysy ja kuuntele. Puhumalla löydätte varmasti yhdessä syyt muuttuneelle käytökselle. Ota asia puheeksi heti. Älä toivo, että ongelma tai muutos katoaa toivomalla. Puhu kaikkien kanssa samalla tavalla ja aina kohteliaasti. Kysy siis jokaiselta.

Päihdeohjelma tukee työhyvinvointia

Rahapeliasioiden sisällyttämisen päihdeohjelmaan voi perustella sillä, että rahapelaaminen voi aiheuttaa haittoja työpaikalla. Rahapelihäiriöt ja -ongelmat ovat työpaikalla samanlaisia kuin alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvät ongelmat, siksi ne ovat myös ratkaistavissa samalla tavalla. Päihdeohjelma on tehokas johtamisen ja ohjaamisen väline työhyvinvoinnin ja työtehon lisäämiseen.

Timo Nerkko
kouluttaja, EHYT ry

Työelämä pelissä -tukiaineiston voi ladata maksutta Julkarista. Aineiston ovat laatineet EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tieto- ja tukipiste Tiltti, Työterveyslaitos sekä Työturvallisuuskeskus. Työelämä pelissä? -kampanjaa voi seurata EHYTin sosiaalisen median tileillä Twitterissä (@EHYTry), LinkedInissä, Facebookissa (@ehytry) ja Instagramissa (ehytry) tai aihetunnisteella #työelämäpelissä. Kampanja-aika on 1.–12.2.2021.