TYÖPAIKAN PÄIHDEOHJELMA ENNALTAEHKÄISIJÄNÄ

Työpaikoilla on yleensä jonkinlaiset yhteiset pelisäännöt siitä, miten päihdeasioissa toimitaan. Nämä voivat perustua vakiintuneeseen käytäntöön, mutta suositeltavaa on, että ne kirjattaisiin ylös työpaikan päihdeohjelmaksi.

Paitsi että päihdeohjelma kokoaa yhteen toimintaohjeet eri päihdekysymyksiin liittyvissä tilanteissa, sen olemassaolo voi olla ennaltaehkäisevä tekijä myös itsessään. Jotta näin olisi, työntekijöiden on tunnettava päihdeohjelman sisältö.

Päihdeohjelma vaikuttaa ennaltaehkäisevästi seuraavin tavoin:

  1. Suositeltavaa on, että päihdeohjelmaa laadittaessa tai päivitettäessä henkilöstölle annettaisiin mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön ja käydä keskustelua asetettavista tavoitteista. Näin mahdollisimman laajasti ymmärretään perustelut sille, miksi päihteistä asetetaan sääntöjä työpaikalla, ja myös sitoudutaan tavoitteisiin, kun on oltu niitä yhdessä laatimassa.
  2. Erityisesti suuremmissa työpaikoissa kannattaa päihdeohjelmasta päättämisen jälkeen käydä yksikkötasoiset keskustelut tai muut tilaisuudet siitä, mitä päihdeohjelma kunkin yksikön kannalta tarkoittaa. Näin yhteiset tavoitteet konkretisoituvat.
  3. Päihdeohjelma kannattaa liittää osaksi uuden työntekijän perehdytysmateriaaleja. Näin ”talon tapa” myös päihdeasioissa tulee tutuksi alusta lähtien.
  4. Selkeiden pelisääntöjen olemassaolo tekee työntekijälle helpommaksi pyytää itse tarvittaessa tukea ja apua.
  5. Päihdeohjelma ehkäisee päihdehaittoja ennalta myös listaamalla mahdolliset haitallisesta päihteidenkäytöstä työntekijälle aiheutuvat seuraamukset.