TYÖELÄMÄ, PÄIHTEET, RAHAPELIT JA ONGELMIEN PUHEEKSIOTTO

Koulutus on suunnattu esimiehille ja muille työyhteisön avainhenkilöille.

Kesto: noin 6 h (1 työpäivä)

Käsiteltäviä aiheita:

  • yleistä tietoa päihteistä ja rahapelihaitoista
  • päihdeilmiön laajuus ja vaikutukset työelämässä
  • päihde- ja rahapelihaittojen ennaltaehkäisy
  • päihdeohjelma – mikä se on, miten se laaditaan ja miten se viedään työpaikan arkeen
  • päihde- tai rahapeliongelmaan puuttumisen periaatteet ja ohjattu harjoitus puuttumiseen