TUNNE TILANNE – ASETA TAVOITTEET

Kuten mitä tahansa työsuojelu- tai työhyvinvointikysymystä käsiteltäessä, ennaltaehkäisevää toimintaa suunniteltaessa kannattaa lähteä liikkeelle nykytilanteesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista riskeistä ja haitoista. Pohdittavia kysymyksiä ovat muun muassa:

  • Kuinka paljon työpaikallasi on aiemmin esiintynyt päihdehaittoja?
  • Millaisia ne ovat olleet?
  • Kuinka kauan päihdehaitan havaitsemisesta on kulunut siihen puuttumiseen?
  • Mitä työturvallisuusriskejä mahdollinen päihdehaitta voisi työpaikallasi aiheuttaa?
  • Millainen on työyhteisön ilmapiiri päihteidenkäytön suhteen – suhtaudutaanko asiaan rehennellen, sallivasti, asiallisesti, moralisoivasti? Käydäänkö päihteistä ylipäänsä keskustelua?
  • Onko työpaikallasi ns. kosteita käytäntöjä, esimerkiksi yhteisten juhlien ohjelman rakentaminen pelkästään alkoholin ympärille tai vähemmän juovien painostaminen juomaan?
  • Missä tilanteissa ja kuinka paljon työyhteisön jäsenet käyttävät alkoholia? (Työntekijöiden alkoholinkäyttöä ei tietenkään voi mennä seuraamaan heidän koteihinsa, mutta keskusteluita seuraamalla tähänkin asiaan voi saada jonkinlaista tuntumaa.)

Koska ennaltaehkäisy on työpaikan päihdetyön eri toimintatavoista monipuolisin mutta myös vaikeimmin hahmotettava, on olemassa riski, että hyvätkin ennaltaehkäisyä koskevat suunnitelmat saattavat jäädä toteutumatta vähäisen konkretian vuoksi. Siksi juuri ennaltaehkäisevälle toiminnalle on tärkeä asettaa konkreettisia tavoitteita.

Esimerkkejä konkreettisista ennaltaehkäisyn tavoitteista:

  • Työyhteisössä annettavan päihdetiedotuksen tavoitteena on, että jokainen työntekijä tuntee alkoholin suurkulutuksen rajat ja oman alkoholinkäyttönsä suhteessa niihin.
  • Ilmoitustaululla pidetään jatkuvasti esillä tietoa käytettävissä olevista päihdehoitopalveluista.
  • Esimiehille järjestetään kerran kahdessa vuodessa koulutusta päihdehaittojen käsittelystä.