RAKENTAVA KESKUSTELU PÄIHTEISTÄ

Päihteistä voidaan keskustella työpaikalla monella eri tavalla. Keskustelun ääripäät ovat täydellinen keskustelemattomuus, joka usein liittyy siihen että asia on arka, ja toisaalta rehentelevät ”maanantaiaamun sankaritarinat”, alkoholin liikakäytöllä kehuskeleminen. Malli rakentavaan päihteistä puhumiseen löytyy jostakin tältä väliltä.

Rakentavan keskustelun ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

  1. Asiallisuus. Ei ”sankaritarinoita”, mutta ei myöskään päihteidenkäytön moralisoivaa tuomitsemista.
  2. Faktapohjaisuus. Erityisesti alkoholista liikkuu paljon urbaanilegendoja.
  3. Laaja-alaisuus. Ymmärretään, että päihteet liittyvät esimerkiksi työhyvinvointiin ja työsuojeluun ja että päihteet voivat vaikuttaa työhön vaikkei työntekijä olisikaan päihderiippuvainen.
  4. Moniäänisyys. Kaikilla työyhteisössä on mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä alkoholista ja muista päihteistä.
  5. Itsemääräämisoikeus. Muutokseen voi kannustaa, mutta jokainen päättää itse lopputuloksesta.

Keskustelun ohjaaminen haluttuun suuntaan ei aina ole helppoa, eikä sitä varsinkaan vapaamuotoisten keskustelujen yhteydessä aina kannata yrittääkään. Työyhteisön vastuuhenkilöillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa keskusteluilmapiiriin esimerkiksi seuraavin keinoin:

  1. Kahvikeskustelua voi herätellä esimerkiksi ajankohtaisiin aiheisiin, kuten uutisiin perustuen, ja vaihtelevista näkökulmista.
  2. Keskustelu kannattaa aloittaa sellaisista päihdekysymyksistä, jotka koskevat koko henkilöstöä. Esimerkiksi sopii vaikkapa pikkujoulujen tarjoilupolitiikka.
  3. Myös henkilöstölle annettava koulutus vaikuttaa siihen, mistä työpaikalla puhutaan.