PÄIHTEET JA TYÖHYVINVOINTI

Koulutus on suunnattu koko henkilöstölle.

Kesto: 1-2 h

Käsiteltäviä aiheita:

  • päihteidenkäytön vaikutus työhyvinvointiin
  • päihteidenkäytön yhteydet muihin työhyvinvointitekijöihin, kuten painonhallintaan, jaksamiseen ja hyvään uneen
  • miten muuttaa omia päihteidenkäyttötottumuksia?
  • painopiste alkoholissa, lisäksi käsitellään tupakointia