HAVAHDUTTAMINEN PÄIHDEHAITTOIHIN

Koulutus on suunnattu koko henkilöstölle.

Kesto: 1-2 h

Käsiteltäviä aiheita:

  • päihteidenkäytön vaikutukset työkykyyn ja työyhteisöön
  • mikä on riskikulutusta?
  • päihdehaitan tunnistaminen ja siihen puuttuminen sekä rakentava keskustelu päihdehaitoista työpaikalla
  • painopiste alkoholissa, lisäksi käsitellään huumeita