Testi sosiaalisesta vastuusta ja alkoholin käytöstä

Alkoholinkäyttösi vaikutus lähiympäristöösi

Tämä testin tarkoituksena on herättää pohtimaan ja keskustelemaan alkoholikäyttöön liittyvästä sosiaalisesta puolesta.
Onko lähiympäristö runsaaseen alkoholinkäyttöön rohkaiseva? Onko humalahakuinen juominen aiheuttanut päänvaivaa?


Juhliminen on yksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostaja. Kysymysten avulla on tarkoitus tarkastella oman alkoholinkäytön
ja läheisten ihmisten välistä arvo– ja asennemaailmaa.