Hakutulokset: päihdehaitat hallintaan

Työelämän päihdehaitat hallintaan

HUUGO asiantuntija Antti Hytti vieraili Huomenta Suomi-ohjelmassa.
Katso haastattelu linkistä:

Huomenta Suomi 31.1.2014

Työmarkkinakeskusjärjestöjen uusi suositus ohjeistaa ehkäisemään päihdeongelmat ajoissa

Hoitoonohjaussuositus 2015 (pdf)

Tehostaakseen päihdeongelmien ehkäisyä, käsittelyä ja hallintaa työpaikoilla, työmarkkinakeskusjärjestöt ovat uudistaneet vuonna 2006 asiasta annetun suosituksensa. Torstaina julkistettu uusi suositus Päihdehaitat hallintaan! painottaa ennaltaehkäisyä, päihdeongelmien tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintamallien rakentamista. Suositusta voikin käyttää työpaikkakohtaisten päihdeohjelmien laatimisen ja päivittämisen tukena.

– Jotta päihdehaittojen ennaltaehkäisy ja hallinta toteutuisi käytännössä, on työyhteisön tuettava jokapäiväisillä toimillaan päihteetöntä työkulttuuria ja puututtava mahdolliseen päihteiden käytön piilohyväksyntään, salailuun tai vähättelyyn, painottaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijalääkäri Jan Schugk. – Epäily päihdeongelmasta on uskallettava ottaa esiin ja todettuun päihdeongelmaan on puututtava jämäkästi, tarvittaessa hoitoonohjauksen keinoin.

Työnantajat sekä esimiehet ovat keskeisiä toimijoita päihdekysymyksissä, mutta ilman työyhteisön tukea on asiassa vaikea saavuttaa hyviä tuloksia. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi pitääkin tärkeänä, että uusi suositus korostaa työpaikan yhteistoiminnan merkitystä päihdehaittojen ehkäisyssä. Myös työpaikan ja työterveyshuollon välinen hyvä yhteistyö korostuu uudessa suosituksessa. – Työterveyshuollon panos on merkittävä niin päihdeongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja niiden hoidossa, kuin hoidon tuloksellisuuden ja saavutettujen hoitotulosten pysyvyyden seurannassa, muistuttaa Työläjärvi.

Suosituksen julkistustilaisuudessa myös puhunut asiantuntijajärjestö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kehui työmarkkinakeskusjärjestöjen aktiivisuutta päihdekysymyksen käsittelyssä. – Päihdehaittojen, erityisesti alkoholin, vaikutuksesta tuottavuuden alentajana ja työurien lyhentäjänä on saatu koko ajan lisää tietoa, Aalto-Matturi sanoo. – Tällaisena aikana on tärkeää, että suomalainen työelämä ottaa päihdehaittojen ehkäisyn tosissaan.

Alkoholin ja muiden päihteiden käytön aiheuttamat haitat työpaikoilla ovat merkittäviä. Ne ilmenevät terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä. Työterveyslaitoksen toteuttaman Työ ja terveys Suomessa 2012 -kyselytutkimuksen mukaan 39 % työssäkäyvistä miehistä on alkoholin riskikäyttäjiä ja työssäkäyvistä naisistakin riskikäyttäjiin kuuluu 14 %.

Päihdehaittojen kustannukset ovat huomattavat niin työpaikoille kuin yhteiskunnalle, inhimillisiä menetyksiä unohtamatta. On arvioitu että pelkästään alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat vuositasolla noin 1,4 miljardia euroa ja välilliset kustannukset, joihin sisältyvät tuotannonmenetykset sekä menetettyjen elinvuosien arvo, ovat noin 4-6 miljardia euroa vuodessa.

Suosituksen ovat hyväksyneet:

 

Akava

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kirkon työmarkkinalaitos KiT

KT Kuntatyönantajat

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Valtion työmarkkinalaitos VTML

 

Lisätietoja:

Jan Schugk, asiantuntijalääkäri, EK, p. 040 594 1448

Riitta Työläjärvi, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK, p. 040 827 2988

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, EHYT ry, p. 0400 508 234

Taustatietoa ja työvälineitä

Tähän työkalupakin lokeroon on koottu erilaista ajatuksenruokaa ja esimerkkejä toimintatavoista tarjoavia taustamateriaaleja – mitä toiset ovat tehneet, mitä on jo saatu aikaan.

Tarjolla on myös asiantuntijoiden laatimia valmiita malleja työpaikan päihdetyön eri tilanteisiin ja työpaikan ilmaston tarkempaan analyysiin.

Työmarkkinajärjestöjen päihdesuositus

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat 4.6.2015 uuden suosituksen päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla. Tämä suositus linjaa suositeltavia paikallisia käytäntöjä ja muodostaa itsessään hyvän pohjan esimerkiksi päihdeohjelmien laatimiselle. Ohessa viimeisin suositus sekä suomeksi että ruotsiksi.

Päihdehaitat hallintaan!

Motverka missbruksproblem!

Työvälineitä:

Mikä on päihdeohjelma?
Työturvallisuuskeskuksen esitys opastaa päihdeohjelman laatimisen perusteisiin.

Päihdetimantin kyselylomake
Työturvallisuuskeskuksen tuottama Päihdetimantti on ammattilaistasoinen testi jonka avulla työpaikan päihdetyön tilannetta voidaan kattavasti analysoida.

Huugo työpaikan kosteusmittari laaja

Numerot puhuvat raportti

Kuinka tehokkaasti alkoholin aiheuttamia taloudellisia tappioita työpaikalla voisi vähentää?
KTK Aleksi Miettinen ja apulaisprofessori, KTT Elias Rantapuska kokosivat ja kirjoittavat raportin, jonka laskentamallien ja ohjeistusten avulla työpaikka, yritys, työnantaja voi laskea panostusten hyödyn työpaikalle, yritykselle ja työhyvinvoinnille.

Lomakkeita:

Työpaikan ohjelma
Yksi lähestymistapa työpaikan päihdeohjelman suunnitteluun.

Huomautus, muistutus, varoitus
Asiakirja helpottaa ja sitouttaa päihdeasian alkuvaiheen käsittelyä.

Kuntoutussopimus

Sopimus päihdehoitopalvelujen käyttämisestä

Lisätietoja

Työturvallisuuskeskuksen päihdeaiheiset sivut 

Työterveyslaitoksen alkoholi ja työ -sivut

Lisätietoa mini-interventiosta työterveyshuollossa

 

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n verkkosivuille.

Työpaikkojen päihdeongelmat ovat myös työturvallisuuskysymys.