Taustatietoa ja työvälineitä

Tähän työkalupakin lokeroon on koottu erilaista ajatuksenruokaa ja esimerkkejä toimintatavoista tarjoavia taustamateriaaleja – mitä toiset ovat tehneet, mitä on jo saatu aikaan.

Tarjolla on myös asiantuntijoiden laatimia valmiita malleja työpaikan päihdetyön eri tilanteisiin ja työpaikan ilmaston tarkempaan analyysiin.

Työmarkkinajärjestöjen päihdesuositus

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat tammikuussa 2006 uuden suosituksen päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla. Tämä suositus linjaa suositeltavia paikallisia käytäntöjä ja muodostaa itsessään hyvän pohjan esimerkiksi päihdeohjelmien laatimiselle.

Työmarkkinajärjestöjen suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisyistä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla

Työvälineitä:

Mikä on päihdeohjelma?
Työturvallisuuskeskuksen esitys opastaa päihdeohjelman laatimisen perusteisiin.

Päihdetimantin kyselylomake
Työturvallisuuskeskuksen tuottama Päihdetimantti on ammattilaistasoinen testi jonka avulla työpaikan päihdetyön tilannetta voidaan kattavasti analysoida.

Huugo työpaikan kosteusmittari laaja

Lomakkeita:

Työpaikan ohjelma
Yksi lähestymistapa työpaikan päihdeohjelman suunnitteluun.

Huomautus, muistutus, varoitus
Asiakirja helpottaa ja sitouttaa päihdeasian alkuvaiheen käsittelyä.

Kuntoutussopimus

Sopimus päihdehoitopalvelujen käyttämisestä

Lisätietoja

Työturvallisuuskeskuksen päihdeaiheiset sivut 

Työterveyslaitoksen alkoholi ja työ -sivut

Lisätietoa mini-interventiosta työterveyshuollossa

 

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n verkkosivuille.

Työpaikkojen päihdeongelmat ovat myös työturvallisuuskysymys.