Huugo på svenska

Vad är Huugo?

Syftet med programmet HUUGO är att hjälpa arbetsgemenskaper att förebygga, känna igen, möta och lösa rusmedelsproblem på arbetsplatser.

HUUGO är en del av verksamheten inom Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf och programmet genomförs av sakkunniga inom föreningens enhet för förebyggande rusmedelsarbete bland vuxna. Arbetarskyddsscentralen är en viktig samarbetspartner. Verksamheten bygger på en av alla arbetsmarknadsorganisationer gemensamt överenskommen rekommendation om behandling av rusmedelsfrågor på arbetsplatser.

Arbetslivet och rusmedel

Arbete och rusmedel passar dåligt ihop. Ändå är bruk av rusmedel, och i synnerhet alkohol på många sätt också en del av livet i arbetsgemenskaper. Verksamhetsidén för HUUGO är att arbetsgemenskaper så tidigt som möjligt skall kunna förebygga problem i anslutning till bruk av rusmedel och å andra sidan möta sådana problem om de ändå dyker upp.

Det lösningsinriktade förhållningssättet inom HUUGO gör det lättare att samtala om sakerna vid deras rätta namn men utan att stämpla eller moralisera.

Vi kan tyvärr inte garantera att vi kan erbjuda alla de nedan nämnda tjänsterna på svenska. Om du är intresserad av att få hjälp av oss på svenska lönar det sig i alla fall att ta kontakt, så ser vi vad vi kan göra.

Utbildning

Vi erbjuder arbetsgemenskaperna både färdiga utbildningspaket och skräddarsydda utbildningshelheter. Utbildningarna ger praktiska färdigheter i att förebygga och möta rusmedelsproblem på arbetsplatsen. I synnerhet i den utbildning som riktar sig till chefer betonas också dialogfärdigheter och förmåga att ta rusmedelsproblem till tals.

Mera information (på finska)


Rusmedelsprogram

Varje arbetsplats borde ha ett rusmedelsprogram, som man kan följa både i fråga om att förebygga rusmedelsproblem och då man skall ingripa i problemen. HUGO hjälper arbetsplatser att skapa ett eget rusmedelsprogram och att tillämpa det i praktiskt chefsarbete.

Motverka missbruksproblem!

Mera information (på finska)


Stödmaterial

Vi har producerat mycket material, handledningar och informationspaket om hur man kan behärska, känna igen och möta bruk av rusmedel och rusmedelsproblem. Beställ åt dig själv, cheferna på din arbetsplats eller att delas ut till hela personalen.

Mera information (på finska)


Skriv ett meddelande

Namn (*)

E-postadress (*)

Ärende

Meddelande

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n verkkosivuille.

Työpaikkojen päihdeongelmat ovat myös työturvallisuuskysymys.