Työkalupakki

Huugo työkalupakki

Olemme koonneet HUUGO:n työkalupakkiin laajan tieto- ja artikkelipankin, josta löytyy paljon tietoa ja työvälineitä päihdeongelmista, päihdehaittoja ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja ongelmiin puuttumisesta työpaikoilla.

 

Löydät täältä arviointivälineitä, menettelytapaohjeita ja työmarkkina-asiakirjoja. Työkalupakki on tarkoitettu työpaikan päihdetyön avaintoimijoiden – esimiesten, henkilöstöedustajien ja työterveyshuollon – toiminnan tueksi ja avuksi, mutta se on luonnollisesti myös kaikkien muiden vapaasti selattavissa.

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n verkkosivuille.

Työpaikkojen päihdeongelmat ovat myös työturvallisuuskysymys.