Koulutukset

Huugo opastaulu

Tarjoamme työyhteisöille sekä valmiita koulutuspaketteja että räätälöityjä
koulutuskokonaisuuksia. Koulutukset antavat käytännön valmiuksia työpaikan päihde- ja rahapeliongelmien ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen. Erityisesti esimiehille tarkoitetuissa koulutuksissa korostuvat myös vuorovaikutustaidot ja päihdeasioiden puheeksi ottaminen. Otamme aina koulutuksen sisällön suunnittelussa huomioon työpaikan olemassa olevan päihdeohjelman.

 

Valmiita koulutuspaketteja:

 
TYÖELÄMÄ JA PÄIHTEET

Koulutus on suunnattu esimiehille ja muille työyhteisön avainhenkilöille.

Kesto: 2-3 h

Käsiteltäviä aiheita:

 • yleistä tietoa päihteistä
 • päihdeilmiön laajuus ja vaikutukset työelämässä
 • päihdehaittojen ennaltaehkäisy
 • päihdehaittoihin puuttumisen periaatteet
 • päihdeohjelma – mikä se on ja miten se laaditaan?
TYÖELÄMÄ JA RAHAPELAAMINEN

Koulutus on suunnattu esimiehille ja muille työyhteisön avainhenkilöille.

Kesto: noin 1 h

Käsiteltäviä aiheita:

 • yleistä tietoa rahapeleistä ja rahapeliongelmasta
 • rahapeliongelman vaikutukset työpaikalla
 • rahapelihaittojen ehkäisy
 • rahapelihaittoihin puuttumisen periaatteet
TYÖELÄMÄ, PÄIHTEET, RAHAPELIT JA ONGELMIEN PUHEEKSIOTTO

Koulutus on suunnattu esimiehille ja muille työyhteisön avainhenkilöille.

Kesto: noin 6 h (1 työpäivä)

Käsiteltäviä aiheita:

 • yleistä tietoa päihteistä ja rahapelihaitoista
 • päihdeilmiön laajuus ja vaikutukset työelämässä
 • päihde- ja rahapelihaittojen ennaltaehkäisy
 • päihdeohjelma – mikä se on, miten se laaditaan ja miten se viedään työpaikan arkeen
 • päihde- tai rahapeliongelmaan puuttumisen periaatteet ja ohjattu harjoitus puuttumiseen
PÄIHTEET JA TYÖHYVINVOINTI

Koulutus on suunnattu koko henkilöstölle.

Kesto: 1-2 h

Käsiteltäviä aiheita:

 • päihteidenkäytön vaikutus työhyvinvointiin
 • päihteidenkäytön yhteydet muihin työhyvinvointitekijöihin, kuten painonhallintaan, jaksamiseen ja hyvään uneen
 • miten muuttaa omia päihteidenkäyttötottumuksia?
 • painopiste alkoholissa, lisäksi käsitellään tupakointia
HAVAHDUTTAMINEN PÄIHDEHAITTOIHIN

Koulutus on suunnattu koko henkilöstölle.

Kesto: 1-2 h

Käsiteltäviä aiheita:

 • päihteidenkäytön vaikutukset työkykyyn ja työyhteisöön
 • mikä on riskikulutusta?
 • päihdehaitan tunnistaminen ja siihen puuttuminen sekä rakentava keskustelu päihdehaitoista työpaikalla
 • painopiste alkoholissa, lisäksi käsitellään huumeita

 

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n verkkosivuille.

Työpaikkojen päihdeongelmat ovat myös työturvallisuuskysymys.