Ajankohtaista

Työelämä, päihteet ja ongelmien puheeksiotto – avoimia Huugo-koulutuksia 2016

– to 10.11.2016 Helsinki, Kongressikeskus Paasitorni

– ti 15.11.2016, Turku, Sokos Hotel Hamburger Börs

 

Ohjelma (sama kaikissa koulutuksissa)

8.45 alkaen aamukahvi

9.15 Koulutus alkaa 

 • yleistä tietoa alkoholista ja muista päihteistä työelämässä
 • päihteiden vaikutukset työyhteisössä
 • päihdeongelmien ennaltaehkäisy työpaikalla
 • työpaikan päihdeohjelma, sen merkitys ja sen vieminen työpaikan arkeen

12.00 Lounas

13.00 Koulutus jatkuu

 • päihdehaittoihin puuttumisen periaatteet
 • case-pohjainen ohjattu harjoitus: päihdehaitan ottaminen puheeksi työpaikalla, eri avainhenkilöiden vastuut
 • mistä apua työpaikoille?
 • työskentelyn lomassa iltapäiväkahvi

15.45 Koulutus päättyy

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 115 € / osallistuja, mikä sisältää koulutuksen, materiaalin, kahvit ja lounaan. Ilmoittautuneille lähetetään lasku ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan laskutusosoitteeseen.

Ilmoittautuminen viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa Timo Nerkolle, 050 570 7825 tai timo.nerkko(a)ehyt.fi. Timolta saa tarvittaessa myös lisätietoja.

Ilmoittautumisen voi perua kuluitta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka, jonka jälkeen peruuttavilta laskutetaan täysi osallistumismaksu.

HUUGOn Päihdeyhdyshenkilökoulutus

25.-26.5. sekä 21.9.2016, Scandic Tampere Station, Tampere

Useimmilla suomalaisilla työpaikoilla esiintyy jonkin verran päihteiden aiheuttamia haittoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lisääntyneet sairaspoissaolot tai työkyvyn väheneminen. Mutta todelliset päihdeongelmatkin voivat ilmetä hyvinkin yllättäen. Aina ei voida laskea sen pelkästään varaan, että vaikkapa yksittäinen esimies pystyy hoitamaan koko tilanteen korjaamisprosessin alusta loppuun – niinpä monien työpaikkojen käyttämä ratkaisu on nimetä työyhteisöstä päihdeyhdyshenkilöt, joiden tehtävänä voi olla niin yksittäisen työntekijän tukeminen elämänmuutoksessa kuin koko työyhteisön tukeminen yhteisen ongelman ratkaisemisessa rakentavalla tavalla.

Myös työmarkkinakeskusjärjestöjen uusi, vuonna 2015 hyväksymä suositus päihdehaittojen käsittelystä työpaikalla korostaa päihdeyhdyshenkilöiden merkitystä.

Tämä koulutus tarjoaa niitä tietoja ja taitoja, joita päihdeyhdyshenkilö tehtävässään tarvitsee. Koulutukseen sisältyy 2 +1 lähikoulutuspäivää ja välitehtävä.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut:

 • ymmärtää päihdeilmiöiden merkityksen työhyvinvoinnille
 • osaa toteuttaa työpaikalla käytännössä sellaista toimintaa, joka lisää työhyvinvointia ja vähentää päihdehaittojen syntymistä
 • osaa tukea päihdeongelmaista työntekijää asian käsittelyn eri vaiheissa
 • osaa laatia tai olla mukana laatimassa suunnitelmia työyhteisön kehittämisestä ja yksilön päihdehaitan korjaamisesta – tuntee realiteetit, osaa kannustaa ja havahduttaa!
 • osaa avata keskustelun päihteistä työpaikalla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työpaikkojen päihdeyhdyshenkilöille ja sellaisiksi nimetyille.

Myös kuka tahansa muu työpaikan vastuuhenkilö – esimies, henkilöstöhallinnon työntekijä, työsuojeluorganisaation edustaja tai luottamusmies – joka on kiinnostunut hankkimaan tavallista tukevamman osaamispaketin päihteistä työelämässä, on tervetullut osallistumaan.

Ohjelma (alustava)

Ke 25.5.

10.00 Koulutus alkaa

 • Koulutuksen avaus ja tavoitteet
 • Mitä on suomalainen päihteidenkäyttö?
 • Miten päihdehaitat näkyvät työelämässä?
 • Päihteitä ja työelämää koskeva lainsäädäntö ja päihdeohjelmien merkitys
 • Millaisin työyhteisön toimin päihdehaittoja voidaan ehkäistä?

16.00 Koulutuspäivä päättyy

To 26.5.

9.00 Koulutuspäivä alkaa

 • Millaisin työyhteisön toimin päihdehaittoja voidaan ehkäistä?, jatkuu
 • Keskustelun avaaminen työntekijän päihdehaitasta
 • Arvostava haastattelu ja muita muutokseen kannustamisen menetelmiä
 • Mistä lisätukea ongelmatilanteissa?
 • Välitehtävän antaminen

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Ke 21.9.

9.00 Koulutuspäivä alkaa

 • Välitehtävien läpikäynti
 • Hoitoonohjaus ja työntekijän tukeminen hoidon aikana
 • Erilaiset päihdehoidon menetelmät
 • Töihin paluun tukeminen
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

16.00 Koulutus päättyy

Kaikkina koulutuspäivinä tarjotaan aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas.

Kustannukset

Koulutuskokonaisuuden hinta on 480 euroa / osallistuja.

Hinta sisältää koulutuksessa jaettavan materiaalin sekä tarjottavat ateriat ja kahvit. Lisäksi koulutukseen sisältyy mahdollisuus olla yhden vuoden ajan koulutuksen jälkeen tarvittaessa yhteydessä puhelimitse EHYT ry:n aikuisten ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoihin ja kysyä heiltä lisätietoja ja tukea päihdeyhdyshenkilön tehtävissä ilmenevien haasteiden kohtaamisessa (HUUGO Etätuki).

Mahdollinen majoitus ei sisälly koulutuspakettiin.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

kouluttaja Timo Nerkko, EHYT ry

sähköposti timo.nerkko(a)ehyt.fi

puhelin 050 570 7825

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.5.2016.

Työelämä, päihteet ja ongelmien puheeksiotto – avoimia Huugo-koulutuksia 2016

Huugo-koulutukset syksyllä 2016 Helsinki ja Turku. Voit ilmoittautua suoraan päivämäärän mukaisen linkin kautta.

 • 10.11.2016, Helsinki
 • 15.11.2016, Turku

Ohjelma

8.45 alkaen aamukahvi

9.15 Koulutus alkaa 

 • yleistä tietoa alkoholista ja muista päihteistä työelämässä
 • päihteiden vaikutukset työyhteisössä
 • päihdeongelmien ennaltaehkäisy työpaikalla
 • työpaikan päihdeohjelma, sen merkitys ja sen vieminen työpaikan arkeen

12.00 Lounas

13.00 Koulutus jatkuu

 • päihdehaittoihin puuttumisen periaatteet
 • case-pohjainen ohjattu harjoitus: päihdehaitan ottaminen puheeksi työpaikalla, eri avainhenkilöiden vastuut
 • mistä apua työpaikoille?
 • työskentelyn lomassa iltapäiväkahvi

15.45 Koulutus päättyy

Hinta ja lisätiedot

Koulutuksen hinta on 115 € / osallistuja, mikä sisältää koulutuksen, materiaalin, kahvit ja lounaan. Ilmoittautuneille lähetetään lasku ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot Timo Nerkolta, puh. 050 570 7825 tai timo.nerkko(a)ehyt.fi.

Ilmoittautumiset ylläolevista linkeistä.

Ilmoittautumisen voi perua kuluitta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka, jonka jälkeen peruuttavilta laskutetaan täysi osallistumismaksu.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen uusi suositus ohjeistaa ehkäisemään päihdeongelmat ajoissa

Hoitoonohjaussuositus 2015 (pdf)

Tehostaakseen päihdeongelmien ehkäisyä, käsittelyä ja hallintaa työpaikoilla, työmarkkinakeskusjärjestöt ovat uudistaneet vuonna 2006 asiasta annetun suosituksensa. Torstaina julkistettu uusi suositus Päihdehaitat hallintaan! painottaa ennaltaehkäisyä, päihdeongelmien tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintamallien rakentamista. Suositusta voikin käyttää työpaikkakohtaisten päihdeohjelmien laatimisen ja päivittämisen tukena.

– Jotta päihdehaittojen ennaltaehkäisy ja hallinta toteutuisi käytännössä, on työyhteisön tuettava jokapäiväisillä toimillaan päihteetöntä työkulttuuria ja puututtava mahdolliseen päihteiden käytön piilohyväksyntään, salailuun tai vähättelyyn, painottaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijalääkäri Jan Schugk. – Epäily päihdeongelmasta on uskallettava ottaa esiin ja todettuun päihdeongelmaan on puututtava jämäkästi, tarvittaessa hoitoonohjauksen keinoin.

Työnantajat sekä esimiehet ovat keskeisiä toimijoita päihdekysymyksissä, mutta ilman työyhteisön tukea on asiassa vaikea saavuttaa hyviä tuloksia. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi pitääkin tärkeänä, että uusi suositus korostaa työpaikan yhteistoiminnan merkitystä päihdehaittojen ehkäisyssä. Myös työpaikan ja työterveyshuollon välinen hyvä yhteistyö korostuu uudessa suosituksessa. – Työterveyshuollon panos on merkittävä niin päihdeongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja niiden hoidossa, kuin hoidon tuloksellisuuden ja saavutettujen hoitotulosten pysyvyyden seurannassa, muistuttaa Työläjärvi.

Suosituksen julkistustilaisuudessa myös puhunut asiantuntijajärjestö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kehui työmarkkinakeskusjärjestöjen aktiivisuutta päihdekysymyksen käsittelyssä. – Päihdehaittojen, erityisesti alkoholin, vaikutuksesta tuottavuuden alentajana ja työurien lyhentäjänä on saatu koko ajan lisää tietoa, Aalto-Matturi sanoo. – Tällaisena aikana on tärkeää, että suomalainen työelämä ottaa päihdehaittojen ehkäisyn tosissaan.

Alkoholin ja muiden päihteiden käytön aiheuttamat haitat työpaikoilla ovat merkittäviä. Ne ilmenevät terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä. Työterveyslaitoksen toteuttaman Työ ja terveys Suomessa 2012 -kyselytutkimuksen mukaan 39 % työssäkäyvistä miehistä on alkoholin riskikäyttäjiä ja työssäkäyvistä naisistakin riskikäyttäjiin kuuluu 14 %.

Päihdehaittojen kustannukset ovat huomattavat niin työpaikoille kuin yhteiskunnalle, inhimillisiä menetyksiä unohtamatta. On arvioitu että pelkästään alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat vuositasolla noin 1,4 miljardia euroa ja välilliset kustannukset, joihin sisältyvät tuotannonmenetykset sekä menetettyjen elinvuosien arvo, ovat noin 4-6 miljardia euroa vuodessa.

Suosituksen ovat hyväksyneet:

 

Akava

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kirkon työmarkkinalaitos KiT

KT Kuntatyönantajat

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Valtion työmarkkinalaitos VTML

 

Lisätietoja:

Jan Schugk, asiantuntijalääkäri, EK, p. 040 594 1448

Riitta Työläjärvi, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK, p. 040 827 2988

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, EHYT ry, p. 0400 508 234

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n verkkosivuille.

Työpaikkojen päihdeongelmat ovat myös työturvallisuuskysymys.