Ajankohtaista

OttoMitta on toimiva keino alkoholinkäytön hallintaan

EHYT ry on kehittänyt ilmaisen OttoMitta-mobiilisovelluksen, jonka avulla käyttäjä voi seurata alkoholinkulutustaan. OttoMitta on tarkoitettu alkoholinkäytön riskien tunnistamiseen sekä omaan terveyteen vaikuttavien elämäntapamuutosten tueksi. 2018 OttoMitta -päivityksen yhteydessä sovelluksesta löytyy tietoa alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

OttoMitta ladataan omalle kännykälle. Sovellukseen syötetään käyttäjän ikä, paino ja sukupuoli. Tämän jälkeen käyttäjä merkitsee alkoholia nauttiessaan OttoMittaan alkoholiannoksen tiedot, kuten juoman laadun, määrän ja hinnan. OttoMitta laskee näiden perusteella arvion käyttäjän alkoholiin kuluttamasta rahasta, veren alkoholipitoisuudesta sekä siitä, kuinka kauan alkoholin palaminen elimistössä kestää. OttoMitta antaa myös tietoa energiamääristä. Tiedot tallentuvat sovellukseen ja niitä voi hyödyntää myös pitkäaikaisempaan alkoholinkäytön seurantaan.

Lataa OttoMitta-sovellus maksutta App Storesta tai Google Play:sta. Sovellus toimii älypuhelimissa, joissa on Android tai iOS-käyttöjärjestelmä ja sen voi ladata myös iPad-laitteeseen.

Palautetta, kehittämisideoita ja lisätietoja sovelluksesta voi lähettää osoitteeseen timo.glad@ehyt.fi

Timo Glad, suunnittelija
040 527 1116

Numerot puhuvat -raportti

Työpaikan päihdeohjelma kannattaa taloudellisesti.

Tutkimusraportissa on laskettu ensi kertaa yksittäisen työpaikan tasolla kuinka kannattavaa työnantajalle taloudellisesti on ehkäistä tai puuttua ajoissa työntekijän alkoholiongelmaan. Raporttiin on laskettu esimerkkilaskelmia ehkäisevään työhön sijoitettujen eurojen hyödyistä ja tuotoista työpaikalle ja työnantajalle. Apulaisprofessori, KTT Elias Rantapuskan ja KTK Aleksi Miettisen raportissa on huomioitu mm. parantunut tuottavuus ja sairauspoissaolojen väheneminen. Raportin laskukaavaan voi helposti sijoittaa oman työpaikan luvut.

Raportin tilasi EHYT ry. Rantapuska ja Miettinen ovat riippumattomia toimeksiantajasta.

Ohessa raportti:

Numerot puhuvat raportti

YLE:n aamulähetyksen uutinen raportista. Linkki uutiseen ja lähetykseen tässä:
https://yle.fi/uutiset/3-10048315

Työterveyspäivät – turvallisuusala Tampere 11.-13.9.2018

Huugo -asiantuntijat Työterveyspäivillä 11.-13.9.2018 Tampereella.
Sovi ennakkoon tapaaminen tai neuvontatilanne mm. päihdeohjelman kehittämisestä tai koulutustarpeistanne.
Yhteys helposti ota yhteyttä -lomakkeella.

Tapaamisen syyskuussa Tampereella.

Työelämä pelissä – avoimet koulutukset keväällä 2017

Rahapelaaminen voi vaikuttaa työpaikan arkeen, jos työntekijän pelaaminen muuttuu liialliseksi. Työntekijän rahapeliongelma voi ilmetä esimerkiksi työtehon heikkenemisenä, keskittymisvaikeuksina ja toistuvina poissaoloina. Rahapeliongelma voi johtaa kielteisiin seurauksiin, kuten työntekijän terveysongelmiin, konflikteihin työyhteisössä ja äärimmillään taloudellisiin väärinkäytöksiin.

Työelämä pelissä -koulutus antaa työvälineitä rahapelihaittojen tunnistamiseen, puheeksiottamiseen sekä ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen työyhteisössä. Koulutuksessa käydään läpi, minkälaisiin työtehtäviin liittyy keskimääräistä korkeampi riski rahapeliongelman kehittymiselle. Koulutuksessa käsitellään myös työyhteisön toimijoiden erilaisia rooleja rahapelihaittojen ehkäisemisessä sekä vastuullisen työpaikkakulttuurin edistämisessä. Koulutuksiin osallistuville jaetaan työelämä pelissä -tukiaineisto.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, henkilöstöhallinnossa työskenteleville, työsuojeluorganisaatioon kuuluville ja luottamusmiehille.

Osaamistavoitteet
    Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • tunnistaa, miten rahapelihaitat voivat näkyä työpaikalla
  • ymmärtää rahapeliongelman vaikutukset työyhteisöön
  • tunnistaa rahapeliongelman tunnusmerkit
  • tunnistaa, mihin työtehtäviin voi liittyä keskimääräistä korkeampi riski rahapeliongelman kehittymiselle
  • ymmärtää rahapelihaittojen puheeksioton periaatteet
  • tietää, miten vastuut rahapeli- tai päihdeongelman puheeksiotossa ja konfliktitilanteiden selvittämisessä jakautuvat
  • tietää, miten rahapelihaittoja voidaan ehkäistä
Ohjelma

8.30 Aamupalaa tarjolla
9.00 Tilaisuuden avaus ja esittäytymiskierros
9.10 Työelämä ja päihteet – huomaa ja auta ajoissa!
9.45 Rahapeli-ilmiö – tietoa rahapeleistä ja rahapeliongelmasta
10.15 Tauko
10.30 Miten puhua rahapelaamisesta ja rahapeliongelmista työpaikalla?
11.30 Loppukeskustelu
12.00 Tilaisuus päättyy

Koulutukset

15.2.2017, Helsinki: Työelämä pelissä – avoin koulutus

26.4.2017, Tampere: Työelämä pelissä – avoin koulutus

23.5.2017, Kuopio: Työelämä pelissä – avoin koulutus

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n verkkosivuille.

Työpaikkojen päihdeongelmat ovat myös työturvallisuuskysymys.